!Logo-VNconcept-(nho)

VNconcept.net

 

I. Tải file thiết kế:

II. Cài đặt thông tin cá nhân:

  • Mục “Giới thiệu” – Bạn nên điền thêm số điện thoại và email  (trường hợp có đối tác cần liên lạc);
  • Phần “Facebook” – Nếu địa chỉ của bạn là https://www.facebook.com/123 thì chỉ điền là 123;

III. Kích cỡ ảnh:

  • Các định dạng cho phép  JPG; GIF; PNG;
  • Kích thước ảnh nhỏ hơn 1200×1200 pixels;
  • Dung lượng ảnh dưới 1mb;
  • Dùng ACDSee hoặc tổ hợp phím Ctrl-Shift-Alt-S trong photoshop để làm nhẹ ảnh trước khi đăng;

IV. Cách đăng thiết kế:

1. Đăng tải trực tiếp:

  • Chắc chắc chắn bạn đã biết cách đăng;

2. Đăng gián tiếp:

  • VNconcept.net có 3 cơ chế lấy ảnh, video từ các website: “Đăng từ một website khác“; “Đăng từ Bookmark“; “Nút đăng ảnh” các bạn tự trải nghiệm nhé;

3. Đăng đúng thể loại công trình:

  • *** Lưu ý đăng đúng thể loại công trình;

VNconcept.net